Wettelijke bepalingen

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop via internet te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop via internet.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de aanbiedingen en verkopen door partnerverkopers van Securitas.

 

  1.        Identificatie van de verkoper

 

NV Securitas Alert Serivces hierna "Securitas" genoemd.
Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek (België)
BTW BE 0461.363.870 - RPR Brussel
Tel. +32 2 263 55 00
E-mail 
info@securitas.be

 

  1.        Algemene bepalingen

 

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop via internet door Securitas aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Securitas kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. De klant kan deze vinden op zijn contract. 

Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.