Levering en Installatie

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

1. Levering aan huis

De levering aan huis gebeurt in principe door een externe pakjesdienst (enkel op gelijkvloers).

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de pakjesdienst waarop de klant verdere instructies krijgt hoe de klant zijn pakje kan ontvangen.

 

2. Levering in een afhaalpunt

Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een verwittiging van zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling.

 

3. Levering bij installatie

Indien de klant zijn aangekochte toestellen aanschaft met installatie, worden de goederen geleverd door de installateur bij installatie. De klant zal gecontacteerd worden om een datum af te spreken voor installatie.

 

4. Leveringstermijn

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, wordt de bestelling in principe ten laatste de volgende werkdag verzonden. Securitas is kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke vertraging in dit proces. De levertermijn is afhankelijk van de pakjesdienst die de verzending afhandeld. Securitas is niet verantwoordelijk voor levertermijnen.

Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geldt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, een leveringstermijn van maximaal 30 dagen.

Securitas is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.